Bībeles citāti attēlos

Dažreiz attēli var izteikt sajūtas vai emocijas tādā veidā, kā to nevar izdarīt tikai vārdi. Mēs esam apkopojuši dažu Bībeles citātu attēlu kolekciju, ko varat lejupielādēt vai piespraust savam Pinterest profils izplatīt Dieva vārdu caur skaistiem tēliem. Sekojiet mums Pinterest vairāk Bībeles citātu un uz ticību balstītu attēlu.

Iedvesmojoši citāti

Bībeles citāts-Jesajas 43: 18-19

18Aizmirstiet bijušās lietas;neaizkavējieties pagātnē.

19Redzi, es daru jaunu lietu!

Tagad tas uzpeld; vai tu to neuztver?Es veicu ceļu tuksnesī

un strautiem tuksnesī.

alt mīlas dziesmas
Jesajas 43: 18-19 Jaunā starptautiskā versija (NIV)

Bībeles citāts - Psalms 96:11

Lai debesis priecājas, lai zeme priecājas; lai skan jūra un viss, kas tajā atrodas.Psalms 96:11 Jauna starptautiska versija (NIV)

Bībeles citāts - Ebrejiem 11: 6

Un bez ticības nav iespējams izpatikt Dievam, jo ​​ikvienam, kas pie viņa nāk, ir jātic, ka viņš eksistē un ka viņš atalgo tos, kas viņu nopietni meklē.

Ebrejiem 11: 6 Jauna starptautiskā versija (NIV)

Bībeles citāts - Psalms 55: 6

Es teicu: Ak, man būtu baloža spārni! Es aizlidotu un atpūstos.

Psalms 55: 6 Jauna starptautiskā versija (NIV)

Bībeles citāts - Jāņa 20:29

Tad Jēzus viņam sacīja: Tā kā tu mani esi redzējis, tu ticēji; svētīti ir tie, kas nav redzējuši un tomēr ticējuši.

Jāņa 20:29 Jauna starptautiska versija (NIV)

Bībeles citāts - Psalms 3: 3

Bet tu, Kungs, esi vairogs man apkārt, mana godība, Tas, kurš paceļ manu galvu augstu.

Psalms 3: 3 Jauna starptautiskā versija (NIV)

Bībeles citāts - Mateja 7:14

Bet vārti ir mazi un šaurs ceļš, kas ved uz dzīvību, un tikai daži to atrod.

Mateja 7:14 Jauna starptautiskā versija (NIV)

Bībeles citāts - Mateja 6:33

Bet vispirms meklējiet viņa valstību un viņa taisnību, un visas šīs lietas tiks dotas arī jums.

Mateja 6:33 Jauna starptautiskā versija (NIV)

Bībeles citāts - Psalms 59:16

Bet es dziedāšu no jūsu spēka, no rīta es dziedāšu par jūsu mīlestību; jo tu esi mans cietoksnis, mans patvērums grūtību laikā.

cik liels tu esi evaņģēlijs
Psalms 59:16 Jauna starptautiska versija (NIV)

Bībeles citāts - Psalms 51: 7

Attīri mani ar isopu, un es būšu tīrs; nomazgājiet mani, un es būšu baltāks par sniegu.

Psalms 51: 7 Jauna starptautiska versija (NIV)

Bībeles citāts - Psalms 100: 4

Ieejiet viņa vārtos ar pateicību un viņa pagalmos ar slavēšanu; pateikties viņam un slavēt viņa vārdu.

Psalms 100: 4 Jauna starptautiskā versija (NIV)

Bībeles citāts - Jesajas 41:13

Jo es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas satver tavu labo roku un saka tev: Nebīsties! ES tev palīdzēšu.

Jesajas 41:13 Jaunā starptautiskā versija (NIV)

Bībeles citāts - Psalms 84:11

Jo Kungs Dievs ir saule un vairogs; Tas Kungs piešķir labvēlību un godu; neko labu viņš neatturas no tiem, kuru gājiens ir nevainojams.

Psalms 84:11 Jauna starptautiska versija (NIV)

Bībeles citāts - Jāņa 6:17

kur viņi iekāpa laivā un devās pāri ezeram uz Kapernaumu. Līdz šim bija tumšs, un Jēzus viņiem vēl nebija pievienojies.

Jāņa 6:17 Jauna starptautiska versija (NIV)

Bībeles citāts - Jesajas 9: 6

Jo mums piedzimst bērns, mums ir dots dēls, un valdība būs uz viņa pleciem.

Un viņu sauks par brīnišķīgo padomnieku, vareno Dievu, mūžīgo tēvu, miera princi.

Jesajas 9: 6 Jaunā starptautiskā versija (NIV)

Bībeles citāts - Psalms 113: 3

No saullēkta līdz vietai, kur tā riet, Kunga vārds ir slavējams.

Psalms 113: 3 Jauna starptautiskā versija (NIV)

Bībeles citāts - Psalms 106: 1

Slavējiet Kungu. Pateicieties Tam Kungam, jo ​​viņš ir labs; viņa mīlestība ir mūžīga.

Psalms 106: 1 Jauna starptautiskā versija (NIV)

Bībeles citāts - Romiešiem 8:11

Un, ja jūsos dzīvo tā Gars, kurš uzmodināja Jēzu no miroņiem, tad tas, kurš uzmodināja Kristu no miroņiem, arī atdzīvinās jūsu mirstīgās miesas sava Gara dēļ, kas jūsos dzīvo.

Romiešiem 8:11 Jauna starptautiskā versija (NIV)

Bībeles citāts - Atklāsmes 19:11

Es redzēju debesis stāvam atvērtas un tur manā priekšā bija balts zirgs, kura jātnieku sauc par Uzticīgo un patieso. Ar taisnīgumu viņš tiesā un maksā karu.

Atklāsmes 19:11 Jauna starptautiska versija (NIV)

Bībeles citāts-žēlabas 3: 22-23

Tā Kunga lielās mīlestības dēļ mēs neesam iznīcināti, jo Viņa līdzjūtība nekad nebeidzas.

Katru rītu tie ir jauni; liela ir tava uzticība.

Vaimanas 3: 22-23 Jauna starptautiskā versija (NIV)

Bībeles citāts - 1. Korintiešiem 13: 4

Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir laipna. Tā neapskauž, nelepojas, nav lepna.

1. Korintiešiem 13: 4 Jaunā starptautiskā versija (NIV)

Bībeles citāts - Psalms 119: 133

Virziet manas pēdas pēc jūsu vārda; lai neviens grēks nevalda pār mani.

Psalms 119: 133 Jauna starptautiska versija (NIV)

Bībeles citāts - Psalms 27:14

Gaidi Kungu; esi stiprs un ņem sirdi un gaidi Kungu.

Psalms 27:14 Jauna starptautiska versija (NIV)

Bībeles citāts - Salamana Pamācības 10:25

Kad vētra ir pārņēmusi, ļaunie ir aizgājuši, bet taisnīgie paliek mūžīgi.

populārākie skaņas jauniešu albumi
Salamana pamācības 10:25 Jauna starptautiska versija (NIV)

Bībeles citāts - Ebrejiem 11: 6

Un bez ticības nav iespējams izpatikt Dievam, jo ​​ikvienam, kas pie viņa nāk, ir jātic, ka viņš eksistē un ka viņš atalgo tos, kas viņu nopietni meklē.

Ebrejiem 11: 6 Jauna starptautiskā versija (NIV)

Bībeles citāts - Psalms 119: 114

Tu esi mans patvērums un vairogs; Es ceru uz jūsu vārdu.

Psalms 119: 114 Jauna starptautiska versija (NIV)

Bībeles citāts - Psalms 119: 105

Tavs vārds ir lampa manām kājām, gaisma manā ceļā.

Psalms 119: 105 Jauna starptautiskā versija (NIV)

Interesanti Raksti